SOAC

Què és el SOAC?

El Servei d’Orientació d’Àmbit comunitari (SOAC) té la finalitat d’orientar l’alumnat 0-20 i les famílies en el procés d’aprenentatge i construcció del seu projecte vital, de forma coordinada entre tots els agents socioeducatius del municipi.

Tot i que aquest servei té un caràcter universal, vol incidir en l’alumnat més vulnerable. Per tant, els objectius principals del SOAC són:

  • Orientar i acompanyar l’alumnat 0-20 i a les seves famílies
  • Evitar l’absentisme i l’abandonament escolar prematur
  • Evitar la segregació escolar i minimitzar els seus riscos