Piscina municipal 2024

 INFORMACIÓ

 • Obertura: 15 de juny de 2024
 • Tancament: 1 de setembre de 2024
 • ABONAMENTS: es tramitaran a partir del dimecres, 12 de juny a la tarda presencialment a la PISCINA MUNICIPAL.
  • Pagament únicament amb targeta de crèdit o dèbit.
  • En l'abonament familiar cal assistir tots els membres junts per fer l'abonament o tenir una fotografia digital de qualitat al telèfon.
 • ENTRADES DIÀRIES: a la mateixa piscina.
 • MENORS: Els menors de 14 anys hauran d’accedir a la piscina acompanyats d’un responsable major d’edat, el qual haurà d’estar present durant tot el temps que s’estigui a la  piscina. (Decret 95/2000 del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya)
 • DESCOMPTES. Les persones vulnerables amb risc d'exclusió, monoparental o família nombrosa, i les persones que tenen un grau de diversitat funcional igual o superior al 33% tindran un descompte del 35% del preu que li correspon, sempre i quan acreditin documentalment la seva situació mitjançant un informe de serveis socials de l'Ajuntament o de Càritas Guissona.

***Piscina canina: el 1 de setembre de 2024 a partir de les 20h, els peluts i peludes de Guissona podran accedir a la piscina municipal per remullar-s'hi. 

RELACIÓ DE PREUS PÚBLICS

ENTRADES
Tipus Condició Preu Descompte
Individual de 0 a 4 anys 0,00 €  
Individual Infantil de 5 a 13 anys 2,40 €  
Individual Adult de 14 a 64 anys 3,50 €  
Individual  major 65 anys 2,40 €  

 

ABONAMENTS
Tipus Condició Preu Descompte
Individual adult 36,50 €  
Individual infantil (fins 13 anys) 23,60 €  
Individual jubilat 23,60 €  
Familiar (2) 2 adult 65,70 € 10% dte.
Familiar (2) 2 infantil 42,50 € 10% dte.
Familiar (2) 1 adult i 1 infantil 54,10 € 10% dte.
Familiar (3+) 1 adult i 2 infantil 71,15 € 15% dte.
Familiar (3+) 1 adult i 3 infantil 91,20 € 15% dte.
Familiar (3+) 2 adult i 1 infantil 82,10 € 15% dte.
Familiar (3+) 2 adult i 2 infantil 102,20 € 15% dte.
Familiar (3+) 2 adult i 3 infantil 122,25 € 15% dte.
Familiar (3+) 2 adult i 4 infantil 142,30 € 15% dte.
Familiar (3+) 3 adult 93,10 € 15% dte.
Familiar (3+) 3 adult i 1 infantil 113,15 € 15% dte.
Familiar (3+) 3 adult i 2 infantil 133,20 € 15% dte.
Familiar (3+) 3 infantil 60,20 € 15% dte.
Familiar (3+) 4 adult 124,10 € 15% dte.
Familiar (3+) 5 adult i 1 infantil 175,20 € 15% dte.

 

CURSOS DE NATACIÓ - Informació (pròximament)

MESURES I FUNCIONAMENT (pendents de possibles canvis)

 1. Aforament del 100%:
  - Vas gran: 190
  - Vas petit: 8
  - Zona verda: 307
  - TOTAL: 505 persones
 2. Horari: d’ 11 a 20 hores

NORMATIVA DE RÈGIM INTERN

ÉS OBLIGATORI:

 • Dutxar-se abans del bany.
 • Seguir les indicacions del personal tècnic i dels socorristes.
 • Respectar les normes de seguretat de les instal·lacions.
 • Respectar els altres usuaris.
 • Fer ús de les papereres.
 • Respectar els espais que es destinin a cursets de natació o a activitats dirigides, així com els carrers destinats a jocs i a bany públic.
 • Parar atenció als senyals de seguretat de la piscina pel que fa a l'ús de trampolins, palanques o tobogans, així com als que fan referència a la profunditat.
 • Que els nens que no saben nedar duguin un dispositiu (armilla, bombolleta, etc.), adaptat a cada edat, que afavoreixi la flotabilitat i que els mantingui el cap fora de l'aigua.

NO ES PERMET:

 • L'entrada als menors de 14 anys, en horari de bany lliure, si no van acompanyats d'una persona adulta.
 • Fumar ni menjar en tot el recinte de la instal·lació, exceptuant les zones destinades expressament a aquest fi.
 • L'entrada d'animals, excepte en casos especials, com els gossos pigall.
 • Introduir objectes de vidre, o de qualsevol altre material esmicolable, a la zona de platja i al solàrium.
 • Entrar a la zona de bany amb roba o calçat de carrer, excepte les visites puntuals autoritzades per la persona responsable de la instal·lació, que han de portar protectors específics per al calçat.
 • Utilitzar cap tipus de material (pilotes, objectes inflables, etc.) que pugui suposar un risc o una molèstia per als usuaris, excepte en els horaris i espais establerts per a aquest fi.
 • Córrer ni donar empentes. A la vora de la piscina s'ha de circular caminant.
 • Els jocs perillosos dins de l'aigua, com ara enfonsar una altra persona.
 • Utilitzar els trampolins fora dels espais i horaris reservats.
 • L'accés a la zona de bany a persones que pateixin malalties dèrmiques infectocontagioses. En cas de dubte, la Direcció podrà exigir la presentació d'un certificat mèdic.
 • La utilització d'aparells sonors o musicals que puguin destorbar en els espais d'ús comunitari.

ES RECOMANA:

 • Que, si voleu tirar-vos de cap, comproveu que la profunditat és suficient i que no hi ha elements o persones contra els quals pugueu xocar.
 • L'ús de sabatilles de bany.
 • Nedar sempre per la dreta en els carrers.
 • No travessar els carrers, ja que es pot interrompre l'activitat d'altres usuaris.
 • Que els infants estiguin controlats en tot moment per una persona adulta i dins del seu camp de visió, quan es trobin dins de l'aigua o al voltant de la piscina.
 • No deixar que els nens petits juguin prop dels vasos no apropiats per a ells.
 • Esperar un mínim de dues hores abans de banyar-se, després d'un àpat.
 • No entrar de cop a l'aigua en banyar-se per primera vegada, després de menjar, d'haver pres molta estona el sol o d'haver fet un exercici físic intens.
 • Col·locar una tovallola o estora sobre la platja de la piscina o la zona d'estada, si es vol prendre el sol.
 • Dutxar-se abans d'entrar a la piscina, si s'ha pres el sol o s'ha fet exercici intensament.
 • Que, si voleu prendre el sol, ho feu moderadament i entreu a l'aigua progressivament.

NORMATIVA VESTIDORS

La Direcció de la instal·lació no es responsabilitzarà en cap cas dels objectes dipositats als vestidors.

És obligatori:
Deixar els vestidors en bones condicions per als usuaris posteriors.

Es recomana:
Utilitzar sabatilles de bany.
Eixugar-se bé després de la dutxa, un cop acabada la sessió de bany, per evitar infeccions.