AJUTS DE LA GENERALITAT PER AL LLOGUER JOVE

Convocatòria de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a persones joves  que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin fins a 36 anys inclosos, per a l’any 2022

Termini:

  • El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el dia 28 de setembre de 2022 a les 9 hores i finalitza el dia  7 d’octubre de 2022 a les 15 hores.

Requisits d’ingressos:

  • S’ha de disposar d’una font regular d’ingressos i que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència no superiors a 23.664,15€, en l’exercici fiscal de l’any 2021 (RENTA 2021)
  • Imports màxims del lloguer mensual o preu de cessió: Demarcació de Lleida: 600 euros (900 € per famílies nombroses o monoparentals)
  • Imports màxims de lloguer mensual d’habitació: Demarcació de Lleida: 300 euros

Requisits:

  • Estar empadronat a l’habitatge
  • Ser titular del contracte de lloguer
  • Pagar el lloguer a través d’entitat bancària (no s’accepten pagaments en metàl·lic)

Les sol·licituds es faran telemàticament, preferiblement (idCAT mòbil). A partir del dia 28 de setembre hi haurà tota la documentació (fulls de sol·licitud) i el tràmit estarà obert.

Pàgina web amb més informació per fer el tràmit i documentació:

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=2

Formulari de transferència bancària 

Més informació: Oficina Jove de la Segarra - Tel: 662380694 // 619375920