Animals de Companyia

Normatives i taxes respecte als animals de companyia.

Per a registrar un animal a l'ajuntament s'ha de presentar la següent documentació.

Gossos, gats i fures:

 • Cartilla de l'animal (vacunes)
 • DNI del titular
 • Tarjeta d'identificació XIP
 • Pagament de la taxa corresponent segons ordenança

Per a gossos potencialment perillosos: LA LLICÈNCIA TÉ UNA VALIDESA DE 5 ANYS I CALDRÀ RENOVAR-LA.

 • Declaració jurada
 • Ser major de 18 anys
 • DNI/NIE, passaport o carnet de conduir del titular
 • Cartilla del gos i XIP
 • Certificat de penals, s'ha de demana a justicia. En la pàgina hi trobareu model, preu de la taxa i forma de pagament
 • Certificat psicotècnic.
 • Acreditació d'assegurança de responsabilitat civil. (Còpia de la pòlissa)
 • Pagament de la taxa corresponent segons ordenança

Per a més informació i veure el reglament actualitzat premi aquí