Recollida de Residus

Horaris i dies de recollida selectiva i una explicació sobre la deixalleria del municipi.

HORARIS RECOLLIDA SELECTIVA PORTA PER PORTA

recollida residus.jpg

LA DEIXALLERIA

La deixalleria és una instal·lació de servei públic adequada a la normativa vigent que actua com a centre de recepció i selecció de residus municipals per a la seva valorització i/o disposició. De forma preferent la deixalleria es dedica a aquells residus municipals dels quals no s’efectua la recollida selectiva domiciliària o en la via pública i a aquells que per ser o incorporar matèries o substàncies perilloses s’han de gestionar de forma específica.

Les deixalleries que disposem a la comarca de la Segarra estan gestionades pel Consell Comarcal de la Segarra. És un servei gratuït.

La deixalleria està ubicada a la ctra. de Guissona a Guarda-si-venes, km. 16.

HORARI

 • D’abril a agost: de 9 a 14 h i de 15 a 19 h
 • Febrer, març, setembre i octubre: de 9 a 14 h i de 15 a 18 h
 • Novembre, desembre i gener: de 9 14 h i de 15 a 17 h

Usuaris

 • Poden utilitzar la deixalleria els veïns de la comarca de la Segarra.
 • El comerç haurà de fer ús dels serveis específics implantats i només portaran a la deixalleria aquells residus que no siguin objecte de servei específic de recollida.
 • Les empreses que es dediquen a la construcció han de portar les runes al dipòsit de runes de Cervera.
 • Les indústries, per la seva banda, no són considerades com a usuàries de les deixalleries.

QUÈ PODEM DUR A LA DEIXALLERIA?

 • RESIDUS ESPECIALS: fluorescents i làmpades, bateries, dissolvents, pintures i vernissos, piles, electrodomèstics que continguin substàncies perilloses, olis minerals usats de procedència particular, pneumàtics, radiografies, cd i dvd, material informàtic (tòners i cartutxos de tinta).
 • RESIDUS VOLUMINOSOS: mobles i electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses, ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics,...)
 • RESIDUS MUNICIPALS I ASSIMILABLES: paper i cartró, envasos lleugers, plàstics, vidre, ferralla i metalls, tèxtils, olis vegetals usats.
 • ALTRES RESIDUS MUNICIPALS: fustes, runes i restes de la construcció d’obres menors, restes de poda o jardineria.

MATERIALS NO ADMESOS: RESIDUS BARREJATS, RESIDUS INDUSTRIALS I RESIDUS NO IDENTIFICATS.

DEIXALLERIA MÒBIL (ABRIL)

pròximament

HORARI DE LA DEIXALLERIA

Horari deixalleria - Abril a Agost.png


 

FUNCIONAMENT DE L'ÀREA D'EMERGÈNCIA

Plafó àrea Guissona.png

OBJECTES VOLUMINOSOS

Voluminosos.png

RESTES DE JARDINERIA

Restes de jardineria Guissona 2023.png

***Accedeix a GESTIÓ DE RESIDUS del Consell Comarcal de la Segarra