Gestió Tributària

La gestió i recaptació de l'IAE, IBI (rústica i urbana) i l'impost de vehicles està delegada a l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida
La gestió i recaptació de l'IAE, IBI (rústica i urbana) i l'impost de vehicles està delegada a l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida

OAGRTL

Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18 - 25007 Lleida, Catalunya

Tel. 973 230 401
http://www.oagrtl.cat/

 


La gestió i recaptació de la resta de tributs es fa des de l’Ajuntament de Guissona, excepte la recaptació anual de la Taxa de Cementiri i Taxa d’entrada de vehicles que està delegada a l’OAGRTL.