Patrimoni

La nostra història des de l'edat de pedra, passant per la glòria i la caiguda de l'imperi romà, arribant a l'edat mitjana i seguint per l'edat moderna per acabar en l'època contemporània i fins al present.
image

ELS ANTECEDENTS
PRIMERA OCUPACIÓ AL BRONZE FINAL I PRIMERA EDAT DEL FERRO.

La presència humana en la plana de Guissona està documentada des de la més remota prehistòria a partir de vestigis de poca entitat en forma de restes disperses. No és fins al bronze final i primera edat del ferro, entre els segles VIII i VII aC, que trobem un assentament consolidat. Aquest nucli de població, protegit per una muralla a la que s’adossaven les cases, es formà en l’actual plaça Vell Pla envoltant i protegint una deu d’aigua natural que amb el temps donaria lloc a les Fonts del Poble. És en aquest espai on es donaren les primeres excavacions amb una vocació científica l’any 1933 sota la direcció de Josep Colominas. Precisament pel fet de tractar-se d’una excavació pionera i d’urgència aquesta primera etapa de la història local és bastant desconeguda. Així doncs, no es pot assegurar la vida d’aquest assentament, però probablement hauria perviscut de manera més o menys residual.

image

INICI DE LA VIDA URBANA I ÈPOCA ROMANA

Ben entrat el segle II aC es donaria un gran canvi en la dinàmica d’ocupació de la vila. En un primer moment l’exèrcit de la república romana s’hauria fortificat a Talteüll, a 5 km de Guissona. Però ben aviat aquest nucli seria abandonat o més aviat desmuntat amb l’objectiu de fundar la ciutat de Iesso, ocupant l’actual Guissona i iniciant un recorregut històric que ha perdurat fins als nostres dies. La ciutat de Iesso, ja anomenada en les fonts clàssiques hauria ocupat un espai d’unes 15 o 18 hectàrees i hauria gestionat un ampli territori en l’interior de l’actual Catalunya. Deixant de banda intervencions puntuals, l’estudi arqueològic sistemàtic de la ciutat s’inicià l’any 1990 i perdura a l’actualitat. Any rera any es va completant el coneixement sobre la ciutat romana de Iesso en les campanyes d’excavació programades en l’espai delimitat com a parc arqueològic i en les excavacions d’urgència que es desenvolupen per la vila. Fins al moment es pot dir que la ciutat, amb un origen republicà arribà al seu màxim esplendor en el segle II aC començant un període de declivi entre els segles III i IV. Fins al moment s’ha posat al descobert al parc arqueològic part de la muralla fundacional i la porta nord, una zona residencial amb un llarg recorregut històric, un complex termal que evoluciona des del canvi d’era fins al segle II i una cel·la vinària tardoantiga. Fora el parc arqueològic, entre altres s’han documentat diverses residències, alguns espais productius, edificis públics que s’haurien de relacionar amb el fòrum de la població i fins i tot una necròpolis paleocristiana.

image

UN NOU COMENÇAMENT EDAT MITJANA

El període que segueix la dissolució de l’imperi romà a Guissona esdevé un moment històric força desconegut. Per una banda, es donaria la reducció del nucli habitat a finals de l’època romana ocupant l’espai de l’actual nucli antic que s’hi posa per sobre. A més d’aquesta superposició, a partir de l’any 732 el territori de Guissona esdevindria un espai de frontera entre els comptats cristians i el territori andalusí sotmès per tant a ràtzies constants d’un i altre bàndol. No és doncs, fins al segle XI amb la conquesta definitiva per part dels cristians, que podem reemprendre el fil històric de la vila. En la reconquesta de Guissona hi prendrien un paper destacat el bisbe d’Urgell Sant Ermengol i el compte d’Urgell Ermengol VI. D’aquesta manera el feu de Guissona quedaria en mans de la mitra d’Urgell i dels senyors de Fluvià com representants del compte. A partir d’aquest moment es bastiria l’espai que actualment ocupa el casc antic com un petit nucli emmurallat entorn a una torre més o menys fortificada deixant a fora fins i tot l’església. A partir del segle XII es donaria una ampliació del nucli i segurament al XIII una refortificació del mateix.