Museu de Guissona

Enllaç a la pàgina web oficial

*********************************************************************************************************

Acreditació

Durant l’any 2023, S’han donat accions de registre i documentació de la col·lecció del Museu de Guissona a partir d’una aportació de fons propis de 2.100,00 € i gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya amb 2.933,00 € més, obtinguts a través de la línia de Subvencions per a l'inventari i documentació dels béns culturals que integren els museus catalans CLT052.

Entre els mesos d’octubre i novembre es va comptar amb l’arqueòloga Sabina Vall Farré per realitzar l’inventari, la catalogació i el registre del fons numismàtic del Museu de Guissona. Aquesta tasca ha suposat posar en ordre una porció dels dipòsits permanents realitzats per part del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya en favor de la institució. Es va donar l’estudi de 331 monedes de diferents materials i cronologies, principalment d’època romana. Aquesta tasca no només suposa una regularització de la col·lecció sinó que, a més, obre les portes a futures publicacions i a línies de recerca.

Les accions de documentació del Museu durant el passat 2023 s’han desenvolupat gràcies al suport del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

cultura.png

***********************************************************************************************

Acreditació

 

L’any 2023 el Museu de Guissona ha experimentat un notable creixement en la seva activitat amb un resultat molt favorable pel que fa als usuaris dels serveis que ofereix. Aquest increment s’ha donat tant en relació a l’any 2019, últim any normal abans de la pandèmia, com respecte a l’any 2022, on en encara es van notar algunes limitacions pel que fa al turisme industrial. Durant l’anualitat passada es van superar els 13.000 usuaris i visitants essent una fita en tota la història del Museu.

Acomplint amb els objectius establerts en el projecte de funcionament del Museu, al llarg de l’exercici 2023 es van donar accions diverses vinculades a la conservació, l’estudi i la difusió del llegat. En termes de conservació s’han realitzat tasques de manteniment de la proposta museogràfica i de l’espai arqueològic, també accions vinculades a la conservació preventiva i a la restauració de béns mobles que constitueixen la col·lecció. En l’àmbit de l’estudi s’ha invertit en recerca arqueològica i s’ha donat suport a la investigació en relació amb una línia editorial del Museu. També s’han donat actuacions de dinamització cultural, educatives i de comunicació diverses seguint les directrius marcades pel Pla estratègic del Museu de Guissona 2021-2025.

D’altra banda, en menor o major mesura, les actuacions realitzades des de la institució ha s’han vist condicionades pel projecte de construcció del nou Museu de Guissona, una afectació què anirà en augment a mesura que els treballs es comencin a fer visibles.

En resum, l’anualitat 2023 ha suposat un exercici de grans canvis, com ara la creació del Consell Assessor d’Arqueologia de Guissona, en el que s’han desenvolupat projectes de gran interès com ara Museu a la Motxilla, Engranatges, Relatem Memòria, Calidoscopi Guissona i Ludi Iesso, entre altres.

Les accions del Museu durant el passat 2023 s’han desenvolupat gràcies al suport del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i, també, amb el suport de l'Institut d'Estudis Ilerdencs i de la Diputació de Lleida.

cultura.png

Diputació.png

IEI.png